Крутов Василь Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Крутов Василь Васильович

КРУ́ТОВ Василь Васильович (16. 05. 1949, с. Фрунзе Генічес. р-ну Хер­сон. обл.) – правознавець. Чоловік Н. Крутової-Шестак. Ге­нерал-лейтенант (1998). Канд. пед. (1988), д-р юрид. (1998) н., проф. (2001). Орден «За мужність» 3-го ступ. (1998). Закін. Запоріз. пед. ін-т (1976), Академію СБУ (Київ, 1996). Від 1977 – на службі в органах держ. безпеки, зокрема від 1994 – нач. Упр. по боротьбі з тероризмом і захисту учасників кримінал. судочинства та працівників пра­воохорон. органів СБУ (підрозділ «Альфа»); від 1998 – заст. го­лови СБУ; 2000–02 – представник України в Антитерорист. центрі держав-учасниць СНД – офіц. представник СБУ в РФ; 2005–06 – 1-й заст. секр. Ради нац. безпеки і оборони України; 2006–14 – віце-президент із корпоратив. безпеки Укр. союзу промисловців та підприємців. Досліджує проблеми бо­ротьби з тероризмом.

Пр.: Міжнародний тероризм. К., 1996; Теоретико-правовые и тактико-специ­альные проблемы борьбы с терроризмом (опыт системного исследования). К., 1998; Концептуальні аспекти проблеми протидії тероризмові в Україні // РД. 2002. № 1; Протидія міжнародному тероризму як системно-соціальна скла­дова національної безпеки України // Стратег. панорама. 2003. № 2; Правові основи боротьби з тероризмом: Зб. док. К., 2006 (співавт.).

П. Д. Біленчук

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
П. Д. Біленчук . Крутов Василь Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=2296 (дата звернення: 06.05.2021)