Валеологія — Енциклопедія Сучасної України

Валеологія

«ВАЛЕОЛО́ГІЯ» – науково-практичний журнал. Засн. 1996 Ін-том змісту і методів навч. Мін-ва освіти і науки України, Укр. ін-том громад. здоров’я, Укр. ін-том валеології «Юнста». Виходив двічі на рік укр. мовою, наклад 2–3 тис. прим. Осн. тематика – висвітлення актуал. проблем валеології, валеол. психології і психогігієни, світ. валеол. науки. Спецвипуск «Шлях до здоров’я» (1997). Гол. ред. – Г. Стасюк (1997–99). У 1999 вид. припинено.

С. І. Климнюк

Статтю оновлено: 2008

Покликання на статтю
С. І. Климнюк . Валеологія // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=23137 (дата звернення: 14.06.2021)