Даґер — Енциклопедія Сучасної України

Даґер

«ДАҐЕ́Р» – київське товариство фотоаматорів. Діяло 1901–17. Названо на честь винахідника фотографії Л.-Ж. Даґера (його погруддя Т-ву за успіхи у пропагуванні фотографії подарував найстаріший у світі Париз. фотоклуб). Своєю метою Т-во ставило розроблення низки теор. і практ. питань фотографіч. справи, застосування фотографії у наук. дослідж.; орг-цію мандрівок фотографів-любителів; фотографування пам'яток арх-ри та історії. «Д.» очолювали: М. Щукін (1901), М. Петров (1906–12; з іменем якого пов'язано розроблення методів позитив. друку та започаткування в Україні вивчення фотосправи у ВШ), О. Губчевський (1914–17). Серед актив. чл. – М. Бобир, В. Лебов, К. Романюк, І. Мільчевський. При Т-ві діяли б-ка, фотолабораторія (займалися практ. фотографією, н.-д. роботою). Чл. Т-ва обговорювали новинки фахової вітчизн. та закордон. літ-ри, організовували доповіді, фотоекскурсії, фотоконкурси, фотовиставки, що сприяло розвитку й поширенню худож., тех. і наук. фотографії. На засіданнях Т-ва виступали відомі мистецтвознавці, етнологи. Так, 1903 М. Біляшівський прочитав доповіді «Фотограф-любитель як дослідник народного побуту» та «Про користь любительського світлопису під час вивчення пам'ятників вітчизняної старовини», М. Кеппен – «Імпресіонізм у фотографії», 1904 А. Ертель виголосив доповідь «Проблеми естетики у фотографії». 1911 у Києві відкрито міжнар. салон худож. світлопису, на якому представлено фотороботи з Австрії, США, Великої Британії, Німеччини, Франції та ін. Фотографії, зроблені чл. Т-ва, відзначені сріб. медаллю 1903 на виставці у С.-Петербурзі, мали успіх на міжнар. виставці у Дрездені (1909), виставках Архангел. (1910), Іркут. (1912) та Кубан. (1913–14) фотогр. т-в, салоні худож. фотографії у Нижньому Новгороді (1913), 1-й всерос. виставці в Одесі (1917). Т-во популяризувало свою діяльність у виданнях «Фотограф-любитель» (С.-Петербург), «Вест. фотографии» (Москва, 1908–16; зав. худож. відділу – М. Петров). Чл. Т-ва видали кілька книг, низку статей. «Д.» сприяв становленню таких визнач. представників укр. кінематографії та фотографії, як Д. Демуцький, П. Новицький, В. Русецький, В. Фаворський. Т-во 17 р. було провідним у київ. аматор. фоторусі, роботи його членів стали новаторськими у худож. фотографії не лише тогочас. Росії, а й Європи; ініціювало розвиток в Україні пікторіалізму.

О. Й. Трачун


Покликання на статтю