Данилевич Василь Євтимович — Енциклопедія Сучасної України

Данилевич Василь Євтимович

ДАНИЛЕ́ВИЧ Василь Євтимович (28. 01 (09. 02). 1872, м. Курськ, Росія – 10. 10. 1936, за ін. даними – 10. 11. 1936, Київ) – історик, археолог. Учень В. Антоновича. Чл. Рос. археол. т-ва, Істор. т-ва Нестора-літописця, УНТ, Т-ва дослідників Волині та низки вчених архів. комісій. Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1895). У 1894 за працю «Очерк истории Полоцкой земли до конца ХІV ст.» (К., 1896) відзначений золотою медаллю. Вчителював у Баку, Дерпті (нині м. Тарту, Естонія) та Ревелі (нині Таллінн). 1902 склав магістер. іспити у Харків. ун-ті, де відтоді працював приват-доц. каф. рос. історії; водночас викладав у жін. г-зіях, брав активну участь у діяльності Харків. істор.-філол. т-ва. 1907–15 – приват-доц. Ун-ту св. Володимира у Києві (запроваджував вивчення укр. істор. джерел); 1915–18 – приват-доц. Варшав. ун-ту; 1918–20 – проф. Укр. ун-ту в Києві; 1920–31 – проф. Київ. ІНО; у 1930-і рр. – проф. Ін-ту червоної професури при ВУЦВК і Київ. ун-ту. Працював у комісіях ВУАН: для складання словника живої укр. мови (1919–20), для складання біогр. словника діячів України (1919–30); дійс. чл. і голова підсекції матеріал. культури Н.-д. каф. історії України при ВУАН (1924–29). Разом із К. Мельник розкопував ранньоскіф. кургани. Автор праць з історії Слобожанщини, генеалогії козац. старшини, історії Білорусі, археології та нумізматики України. Репрес. за відмову виступити проти М. Грушевського. Особовий архів. фонд Д. зберігається в Ін-ті рукопису НБУВ.

Пр.: Заметки по русской доисторической керамике // Археол. летопись Юж. России. 1903. Ч. 5; Время образования Слободских Черкасских полков // Сб. статей, посвящ. В. Ключевскому. Москва, 1909; О. Я. Єфименко // Наше минуле. 1918. Кн. 3; Археологічна минувшина Київщини. К., 1925; Цікавий серп. К., 1928; Проф. В. Б. Антонович та Археологічний музей ІНО // Зап. Київ. ІНО. 1928. Кн. 3.

Літ.: Життєпис проф. В. Є. Данилевича (складений їм самим) // Зап. істор. філол. відділ. УАН. К., 1919. Кн. 1; Багалій Д. Оцінка наукових праць проф. В. Є. Данилевича // Там само; Михальченко С. И. Киевская школа в российской историографии [В. Б. Антонович, М. В. Довнар-Запольский и их ученики]. Москва; Брянск, 1997; Маслійчук В. В. Данилевич та історія Слобідської України // КС. 2004. № 1.

Г. П. Герасимова


Покликання на статтю