Данилевський Василь Якович — Енциклопедія Сучасної України

Данилевський Василь Якович

ДАНИЛЕ́ВСЬКИЙ Василь Якович (13(25). 01. 1852, Харків – 25. 02. 1939, там само) – фізіолог, лікар-ендокринолог. Брат О. Данилевського. Д-р медицини (1877), проф. (1883), акад. АН УРСР (1926). Засл. діяч н. УСРР (1926). Премії ім. Монтьона Париз. (1889), ім. К. Бера С.-Петербур. (1894) АН. Навч. у Казан. ун-ті (Росія, 1868–70), закін. Харків. ун-т (1874). У 1875 працював у хірург. клініці В. Грубе, від 1876 – у лаб. І. Щелкова. 1878 – у наук. відрядженні в Німеччині. Від 1879 – доц. каф. зоофізіології Харків. вет. ін-ту; водночас від 1883 – у Харків. ун-ті: екстраординар. проф. каф. зоології природн. відділ. фіз.-мат. ф-ту, від 1886 – на мед. ф-ті (згодом мед. ін-т; з перервою): проф., 1921–26 – зав. каф. фізіології, зав. однойм. лаб. Співзасн. (1910), дир. (до 1912) та викл. (до 1917) Харків. жін. мед. ін-ту. Ініціатор створення (1919), дир. (до 1930), зав. н.-д. сектору (до 1939) Укр. органотерапевт. ін-ту (нині Ін-т проблем ендокрин. патології АМНУ, Харків), якому присвоєно ім'я Д. Співорганізатор Укр. ін-ту праці (1922, нині Харків. НДІ гігієни праці та профес. захворювань). Ред. ж. «Врачебное дело» (від 1921). Разом з братом заснував перший вітчизн. фізіол. ж. «Физиологический сборник» (1888–91). Наук. дослідж. із заг. і порівнял. фізіології, фізіології нерв. системи, електрофізіології, протистології. Засн. ендокринології в Україні. Відкрив центри регуляції вегетатив. процесів у головному мозку. Одним з перших зафіксував наявність електрич. явищ у головному мозку, що згодом покладено в основу електроенцефалографії. Започаткував фізіол. дослідж. гіпнозу. Один із засн. фізіології праці. Автор порівнял. та експерим. напрямів у вивченні малярії. Відкрив низку кровопаразитів птахів.

Пр.: О происхождении мускульной силы. Х., 1876; Исследования по физиологии головного мозга. Москва, 1876; О суммировании электрических раздражений мышц и двигательных (блуждающих) нервов. С.-Петербург, 1879; Душа и природа. Х., 1889; 1897; Исследования над физиологическим действием электричества на расстоянии: В 2 ч. Х., 1900–01; Физиология человека: В 3 т. Москва, 1913–15; Очерки по физиологии социальных недугов. Х., 1914; Жизнь и солнце: Физиол. очерки. Х., 1923; Учебник физиологии человека. Х., 1923; 1929; Гипнотизм. Х., 1924; К вопросу о физиологическом обосновании гиппократизма («целительные силы природы») // Тр. по эндокринологии и органотерапии. Х., 1930. Вып. 1.

Літ.: Сборник в честь 50-летия врачебной, общественной и научно-педагогической деятельности В. Я. Данилевского. Х., 1925; Финкельштейн Е. А. Василий Яковлевич Данилевский – выдающийся русский биолог, физиолог и протистолог (1852–1939). Москва; Ленинград, 1955; Академик В. Я. Данилевский. Шестьдесят лет трудовой деятельности (1874–1934). Х., 1935; Вчені Харківського державного медичного університету (1805–2005). Б. м. р..

Ю. І. Караченцев


Покликання на статтю