Дашевський Лев Наумович — Енциклопедія Сучасної України

Дашевський Лев Наумович

ДАШЕ́ВСЬКИЙ Лев Наумович (28. 01. 1916, Київ – 17. 05. 1988, там само) – фахівець у галузі цифрової обчислювальної техніки. Канд. тех. н. (1947). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Київ. політех. ін-т (1939). Працював у Києві в установах АН УРСР: 1947–51 – заст. зав. лаб. обчислюв. техніки Ін-ту електротехніки, 1951–57 – ст. н. с. цієї ж лаб. (1953 переведена до Ін-ту математики), 1957–58 – зав. відділу експлуатації цифр. обчислюв. машин Обчислюв. центру (створ. 1957 на базі лаб. обчислюв. техніки Ін-ту математики), 1958–81 – зав. відділу автоматизації Ін-ту газу. Під кер-вом академіка С. Лебедєва брав участь у розробленні та налагодженні осн. пристроїв першої у континентал. Європі Малої електронно-лічил. машини (1948–50). За її створення у складі автор. колективу висунутий Ін-том електротехніки АН УРСР на здобуття Сталін. премії (кандидатури відхилені, оскільки кібернетика в СРСР у той час була оголошена лженаукою). Гол. конструктор першої в Україні швидкодіючої цифр. електрон. обчислюв. машини «Київ» з адрес. мовою і асинхрон. керуванням пристроями (1957).

Пр.: Малая электронная счетная машина. Москва, 1952; Перша вітчизняна електронна обчислювальна машина – ювіляр долі // Автоматика. К., 1976. № 6; Как это начиналось. Москва, 1981 (усі – у співавт.).

Б. М. Малиновський

Статтю оновлено: 2007

Покликання на статтю
Б. М. Малиновський . Дашевський Лев Наумович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=23719 (дата звернення: 17.09.2021)