Дипломатична академія при Міністерстві закордонних справ України — Енциклопедія Сучасної України

Дипломатична академія при Міністерстві закордонних справ України

ДИПЛОМАТИ́ЧНА АКАДЕ́МІЯ при Міністерстві закордонних справ України – головний відомчий державний вищий навчальний заклад у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин. Утвор. 1995 у Києві. Заг. кер-во діяльністю Академії здійснює нагляд. рада, яку очолює Міністр закордон. справ України. Вчена рада визначає найважливіші напрями діяльності Академії. Освіт.-кваліфікац. рівень випускників – магістр. зовн. політики. Навч. провадять за держ. контрактом та договорами (цільова підготовка). Заг. структуру Академії сформовано відповідно до її завдань та функцій, затв. МЗС України. Осн. завдання Академії: підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері зовн. зносин, а також керів. кадрів для системи МЗС України; проведення наук.-аналіт. дослідж. у галузях зовн. політики й дипломатії; вивчення та узагальнення досвіду зовн. політики і дипломатії України та іноз. держав; налагодження багатогалуз. співроб-ва з наук., навч. і дослідниц. центрами зарубіж. країн на основі міждерж. та прямих угод. В Академії набувають профес. підготовки громадяни іноз. держав. Академія бере участь у багатьох міжнар. навч. програмах, підтримує зв'язки з провід. навч. закладами світу. Ректори – Б. Гуменюк (1996–2003, від 2007), М. Кулінич (2003–07).

В. Г. Ціватий


Покликання на статтю