Гундер Олександр Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Гундер Олександр Йосипович

ГУ́НДЕР Олександр Йосипович (22. 08(03. 09). 1886, с. Михайлівка, нині Валків. р-ну Харків. обл. – 05. 10. 1941, Харків) – хімік. Батько О. Гундер. Д-р хім. н. (1939), проф. (1925). Закін. Харків. ун-т (1910). Від 1911 – у Харків. технол. ін-ті (нині Нац. тех. ун-т «Харків. політех. ін-т»): доц. (1919–25), зав. каф. неорган. та аналіт. хімії (1925–41). Осн. наук. праці присвяч. розробленню методів електроаналізу металів у неводних середовищах, уніфікації методів лаборатор. дослідж. палива, його теплотвор. здатності, кінетиці реакцій омилення піролмонокарбон. ефірів, пром. методу одержання сірчистого заліза, утилізації відходів вироб-ва. На основі результатів дослідж. Г. впроваджено у вироб-во апарат для контролю й очищення води, штатив з обертовим електродом для електролізу, калориметрична установка. Загинув під час нальоту фашист. авіації.

Пр.: К вопросу об электроаналитическом определении и разделении металлов // Тр. Об-ва физ.-хим. наук. 1915. Т. 42, № 8; 1916. Т. 43, № 20 (співавт.); Чтение по начаткам химии. Х., 1925; Реакции обмыливания пиррол-монокарбоновых эфиров при 98,3–98,7° // Журн. Рос. физ.-хим. об-ва. 1926. Т. 48 (співавт.); Количественное определение электролизом и механизм восстановления нитратов // Бюл. Всесоюз. хим. об-ва. 1941. № 7 (співавт.).

Літ.: Харьков. политех.

В. І. Булавін


Покликання на статтю