Кравченко Владислав Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Кравченко Владислав Андрійович

КРА́ВЧЕНКО Владислав Андрійович (18. 01. 1944, с. Станіславчик Первомай. р-ну Микол. обл.) – вчений-селекціонер. Д-р с.-г. н. (1988), проф. (1997), акад. НААНУ (2007). Засл. діяч н. і т. України (2004). Пре­мії ім. В. Юр'єва НАНУ (1996), УААН «За видатні досягнення в аграр. науці» (2008). Закін. Уман. с.-г. ін-т (1965). Працював агро­номом у Сум. обл. Від 1971 – на Київ. дослід. станції (смт Борова Фастів. р-ну) Ін-ту овочівництва і баштанництва УААН: 1990–93 – зав. відділу селекції та насінництва овоч. культур; 1994–98 – дир., 1998–2001 – гол. н. с. цього Ін-ту (с. Селекційне Харків. р-ну Харків. обл.); від 2001 – проф. каф. закритого ґрунту Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України (Київ); водночас від 2001 – дир., зав. відділу селекції та насінництва овоч. культур Н.-д. і навч. центру закритого ґрунту Н.-д. вироб. ком­бінату «Пуща-Водиця». Вивчає проблеми селекції і насінництва за умов відкритого й захищеного ґрунту. Автор низки сортів помідорів, зокрема Світанок, Іскорка, Флора, Боян, Лагідний, Атласний, Зорень, гетерозис. гібридів – Козачок, Святослав, Скарб, Світлячок, Сузір'я, Гожий, Ната, Окраса.

Пр.: Селекция и семеноводство овощных и плодовых культур. К., 1989 (спів­авт.); Виробництво ранніх помідорів. К., 1992; Створення вихідного матеріалу для одержання гетерозисних гібридів і нових сортів помідорів // ВАН. 1996. № 11; Напрями і методи селекції пасльонових культур. Х., 2001; Помідор. Селекція. Насінництво. Технології. К., 2007 (спів­авт.); Перець солодкий. Баклажан. Селекція. Насінництво. Технології. К., 2009 (спів­авт.).

Літ.: Хареба В. В. Кравченко Владислав Андрійович // Вчені-генетики у галузі рослинництва. Кн. 4. 2000; Крав­­ченко Владислав Андрійович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1969–2008 рр. 2009 (обидві – Київ).

В. В. Хареба


Покликання на статтю