Кравченко Володимир Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Кравченко Володимир Васильович

КР́АВЧЕНКО Володимир Васильович (11. 07. 1957, м. Кам'янець-Поділь­ський Хмельн. обл.) – історик. Д-р істор. н. (1997), проф. (1998). Закін. Харків. ун-т (1980), де й пра­цював від 1984: у 1992–94 і від 1999 – зав. каф. українознавства; водночас від 1994 – голова секції українознавства Пн.-Сх. наук. центру НАНУ; від 1999 – дир. Сх. ін-ту українознавства (обидва – Харків); 1999–2001 – зав. каф. історії України та музеє­знавства Харків. академії куль­тури; від 2012 – дир. Канад. ін-ту укр. студій і проф. департаменту історії та класич. наук Альберт. ун-ту (м. Едмонтон). Фахівець у галузі укр. істо­ріографії кін. 18 – 20 ст. Гол. ред. історико-культурол. зб. «Схід–За­хід» (від 1998).

Пр.: Д. И. Багалей: научная и общест­венно-политическая деятельность. Х., 1990; «Поема вольного народу…»: («Іс­­торія Русів» та її місце в українській істо­ріографії). Х., 1996; Нариси з української історіографії епохи національного Відродження (друга половина XVII – середина ХІХ ст.). Х., 1996; Концепції Переяслава в українській історіографії // Переяслав. Рада 1654 р. (історіо­графія та дослідження). К., 2003; Укра­ина, империя, Россия… (обзор современной украинской историографии) // Запад. окраины Рос. империи. Москва, 2006; Харьков / Харків: столица Погра­ничья. Вильнюс, 2010.

Г. В. Штан

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
Г. В. Штан . Кравченко Володимир Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2482 (дата звернення: 25.10.2021)