Гусаков Олександр Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Гусаков Олександр Дмитрович

ГУСАКО́В Олександр Дмитрович (26. 08. 1938, с. Баклановка, нині Бєлгород. обл., РФ) – лікар-отоларинголог. Д-р мед. н. (1986), проф. (1988). Закін. Харків. мед. ін-т (1961). Працював лікарем. Від 1972 – у Запоріз. мед. академії післядиплом. освіти: від 1988 – зав. каф. оториноларингології. Осн. напрям наук. дослідж. – хірург. реабілітація осіб з хроніч. захворюваннями вуха. Розробив і за допомогою запропонованого ним набору мікроінструментів впровадив у практику схему т. зв. закритої хірургії середнього вуха. Вивчає питання аутотрансплантації губчастої кістки і кістк. мозку в оторинохірургії.

Пр.: Вариант раздельной атико-антротомии с остеопластикой // Вопр. клин. и теор. медицины. Москва, 1979; Изучение амплитуды колебаний звукопроводимого аппарата среднего уха при различных размерах антромастоидальной полости // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. 1986. № 6; Клинико-рентгенологические параллели в прогнозе тимпанопластики // Там само. 1995. № 6 (співавт.); Динамика слуха у больных ХГСО до и после реконструкции и пластики послеоперационных полостей в височной кости губчатой аутокостью с костным мозгом // Folia otorhinolaringologiae et Pathologiae Respiratoriae. 2002. Vol. 5 (співавт.); 25 лет закрытой хирургии среднего уха // Зб. наук. пр. Запоріз. ін-ту удосконалення лікарів. 2003.

Т. М. Терещенко


Покликання на статтю