Гусєва Олександра Олексіївна — Енциклопедія Сучасної України

Гусєва Олександра Олексіївна

ГУ́СЄВА Олександра Олексіївна (Гусева Александра Алексеевна; 24. 11. 1945, Москва – 18. 12. 2019, там само) – російський книгознавець, мистецтвознавець і бібліотекар. Канд. істор. н. (1997). Закін. Моск. заоч. пед. ін-т. Від 1964 – н. с., зав. відділу рідкіс. книги Держ. б-ки СРСР ім. Леніна у Москві (від 1992 – Держ. б-ка Росії). Уклала зведений опис кирилич. видань 16 ст.; у співавторстві – фундам. наук. описи укр. стародруків, у яких особливу увагу звернено на ідентифікацію шрифтів та гравюр. Серед них – «Украинские книги кирилловской печати 16–18 вв.» (вып. 1, 1976: 1574 – первая половина 17 в.; вып. 2, т. 1, 1982: Киевские издания второй половины 17 в.; вып. 2, ч. 2, 1990: Львовские, новгород-северские, черниговские, уневские издания 2-й половины 17 в.). Авторка дослідж. «Взаимосвязи украинских типографий конца 15 – первой половины 17 вв.» (1976); «Идентификация экземпляров украинских изданий кирилловского шрифта второй половины 16–18 вв: Метод. рекомендации» (1997); «Украинский переплет 17–18 вв.» // «Книга: Исследования и материалы» (1997; усі – Москва).

Я. Д. Ісаєвич


Покликання на статтю