Гутник Олександра Архипівна — Енциклопедія Сучасної України

Гутник Олександра Архипівна

ГУ́ТНИК Олександра Архипівна (26. 04. 1929, с. Летник Ростов. обл., РФ – 03. 12. 1994, Севастополь) – альголог. Д-р біол. н. (1976). Закін. Карело-Фінський ун-т у Петрозаводську (РФ, 1954). Від 1958 працювала дир. Новорос. біол. станції Ростов. ун-ту (РФ); від 1965 – в Ін-ті біології пд. морів НАНУ (Севастополь): 1966–83 – засн. і зав. лаб. фітобентосу, 1983–92 – засн. і зав. відділу фітобентосу і культивування водоростей. Наук. дослідження: систематика, флористика, фітоценологія, продуктивність мор. макрофітів. Вивчала водорості Чорного м. (зокрема пром. – цистозиру, ульву, філофору); проводила системат. порівнял. аналіз змін фітобентосу різних р-нів Чорного м.; розвивала марикультуру пром. водоростей. Підготувала розділ про рідкісні види макрофітів для Червоної книги України. Вперше склала карти розподілу донної рослинності та оцінила запаси осн. пром. видів у Чорному м.

Пр.: Промысловые водоросли СССР: Справоч. Москва, 1971 (співавт.); Фитобентос Черного моря. К., 1975; Основы биологической продуктивности Черного моря. К., 1979 (співавт.); Развитие фитобентосных исследований на Черном море // Мор. биол. исследования. Св., 1994.

Н. П. Мільчакова


Покликання на статтю