Гожик Петро Феодосійович — Енциклопедія Сучасної України

Гожик Петро Феодосійович

ГО́ЖИК Петро Феодосійович (21. 10. 1937, с. Гоща, нині смт Рівнен. обл. – 29. 12. 2020, Київ) – стратиграф-палеонтолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1993), акад. НАНУ (2006). Засл. діяч н. і т. України (1997). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1989). Премія ім. П. Тутковського НАНУ (2007). Орден «За заслуги» 3-го (2008) та 2-го (2012) ступ. Закін. Чернів. ун-т (1959). Працював дир. школи у Рівнен. обл. (1959–60). Від 1963 – в Ін-ті геол. наук НАНУ (Київ): 1982–87 – зав. лаб. літодинаміки берегової зони, 1987–97 – заст. дир. з наук. роботи, від 1997 – дир. Осн. напрям наук. дослідж. – проблеми геології та стратиграфії неоген. і антропоген. відкладів. Вивчав геол. вік терас гол. річок України, проводив геол. обґрунтування проектів гідротех. буд-ва на Пд. України, дослідив динаміку пн.-зх. узбережжя Чорного моря. Брав участь у вивченні донних відкладів Світ. океану. Ініціатор створення і наук. кер. Центру антаркт. дослідж. НАНУ (нині Укр. антаркт. центр Мін-ва України у справах науки і технологій). Під його кер-вом організовано першу і другу антаркт. експедиції на дослідну станцію «Академік Вернадський». Брав участь в укладанні атласу «Геологія і корисні копалини України» (К., 2001; англ. перекл. – Торонто, 2005).

Пр.: Стратиграфія УРСР: Антропоген. Т. 9. 1969 (співавт.); Пресноводные и наземные моллюски миоцена Правобережной Украины. 1978; Антропогеновые отложения Украины. 1986; Геологические условия строительства Днепровско-Бугского гидроузла. 1989; Геология и металлогения Южного океана. 1991 (співавт.); Геологическое строение Северного Черноморья. 1995 (співавт.); Геологогеоморфологічні дослідження Східноантарктичних морів Південного океану. 2002 (співавт.); Прісноводні молюски з понтичних відкладів півдня України і Молдови. 2003; Гідроекосистема Криворізького басейну – стан і напрямки поліпшення. 2005 (співавт.); усі – Київ.

Літ.: 60-річчя члена-кореспондента НАН України Петра Феодосійовича Гожика // Вісн. НАНУ. 1997. № 9–10; Інститут геологічних наук Національної Академії наук України. К., 2001; Петро Феодосійович Гожик: Біобібліогр. покажч. К., 2007.

Д. Є. Макаренко


Покликання на статтю