Головаха Євген Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Головаха Євген Іванович

ГОЛОВА́ХА Євген Іванович (13. 08. 1950, Київ) – соціолог, психолог. Син М. Злотіної та І. Головахи, чоловік Н. Паніної. Д-р філос. н. (1990), чл.-кор. НАНУ (2018). Закін. Моск. ун-т (1972). Працював в Ін-ті філософії АН УРСР (Київ, 1972–91): від 1988 – зав. сектору демократизації сусп-ва; від 1991 – в Ін-ті соціології НАНУ (Київ): від 2002 – заст. дир. з наук. роботи. Розробив концепції структури групової діяльності, психол. часу, саморегуляції життєвого шляху особи, етапів розвитку посттоталітарного сусп-ва та його соц. патологій. Дійс. чл. Європ. асоц. експерим. соц. психології (1990) та Амер. наук. т-ва досліджень особи та соц. психології (1994), гол. ред. ж. «Соціологія: Теорія, методи, маркетинг» (від 1998).

Пр.: Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. К., 1988; Стратегія соціально-політичного розвитку України. К., 1994; Суспільство, що трансформується: Досвід соціол. моніторингу в Україні. К., 1997; Living Standards and Economic Attitudes of the Population. From Illusory Prosperity to Illusory Impoverishment // Intern. J. of Sociology. 1999. Vol. 29, № 3; Социологическая публицистика. К., 2001; Психология человеческого взаимопонимания. К., 2003 (співавт.).

К. К. Грищенко


Покликання на статтю