Головей Михайло Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Головей Михайло Іванович

ГОЛОВЕ́Й Михайло Іванович (27. 10. 1925, с. Сімер, нині Перечин. р-ну Закарп. обл.) – хімік. Д-р хім. н. (1975), проф. (1976). Держ. премія України в галузі н. і т. (2000). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. нагороди СРСР. Закін. Ужгород. ун-т (1953). Працював у ньому 1956–94: декан хім. ф-ту (1960–68), водночас зав. каф. заг. і неорган. хімії (1963–66) та хімії твердого тіла і напівпровідників (1966–76), проф. за сумісн. (від 1976); у ВНДІ монокристалів (Харків, 1976–86): засн. і нач. спец. лаб. неліній. і електрооптич. кристалів; в Ужгород. відділ. Ін-ту ядерних дослідж. АНУ (нині Ін-т електрон. фізики НАНУ, 1986–99): зав. відділу оптич. матеріалів квант. електроніки (1986–90), пров. н. с. Від 2003 – зав. каф. економіки Закарп. філії Київ. славіст. ун-ту. Осн. напрям наук. діяльності – розроблення фіз.-хім. основ і технології одержання матеріалів для потреб оптоелектроніки, неліній. оптики та лазер. техніки. Написав автобіогр. нарис «Дорогою життя» (Перечин, 2003).

Пр.: Preparation and some Properties of Synthetic Proustite Single Crystals // Kristall und Technik. 1971. Bd. 6, № 5; Получение и свойства полупроводниковых материалов сложного состава, перспективных для квантовой электроники и оптоэлектроники // КЭ. 1981. Вып. 20; Физические свойства халькогенидов ртути типа Hg3X2Y2 // Там само. 1986. Вып. 30 (усі – у співавт.); Монокристали – матеріали функціональної електроніки: наук. вклад хіміків і фізиків Ужгорода, до 80-річчя НАНУ // Functional materials. 1998. Vol. 5, № 4.

Літ.: Професор М. І. Головей – фундатор наукової школи матеріалознавства на Закарпатті: Біобібліографія учених України. Уж., 1999.

З. З. Торич

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
З. З. Торич . Головей Михайло Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=25338 (дата звернення: 18.06.2021)