Головко Валерій Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Головко Валерій Олексійович

ГОЛОВКО́ Валерій Олексійович (25. 02. 1950, смт Старомихайлівка Мар’їн. р-ну Сталін., нині Донец. обл.) – ветеринарний лікар. Д-р вет. н. (1996), проф. (1997), чл.-кор. УААН (1999). Засл. діяч н. і т. України (2003). Закін. Харків. зоовет. ін-т (смт Мала Данилівка Дергачів. р-ну Харків. обл., 1972), ВПШ при ЦК КПУ (1986). Працював вет. лікарем у Бєлгород. (РФ) та Харків. обл. (1972–80); на парт. роботі (1980–84, 1986–89); дир. Ін-ту шовківництва УААН (м. Мерефа Харків. р-ну Харків. обл., 1989–2001); ректором та зав. каф. вет. менеджменту (від 2001), зав. каф. епізоотології і вет. менеджменту (від 2005). Харків. зоовет. академії. Кер. республіканської наук.-тех. програми «Шовк». Гол. ред. ж. «Шовківництво». Автор метод. та наук.-практич. рекомендацій з культивування корисних комах, підвищення їхньої стійкості до несприятливих умов довкілля, а також захисту від інфекц. хвороб.

Пр.: Система мероприятий по оптимизации технологических процессов разведения тутового шелкопряда, профилактике и борьбе с болезнями. Х., 1992 (співавт.); Пути повышения резистентности тутового шелкопряда к болезням и неблагоприятным факторам среды. Х., 1995; Проблемы неспецифической устойчивости тутового шелкопряда: Физиологические, генетические, иммунологические и микробиологические аспекты. Х., 1996 (співавт.); Екологія людини: Посіб. Х., 1997 (співавт.); Шовківництво: Книга для студентів біол. та с.-г. вузів. Х., 1998 (співавт.).

Літ.: Злотін А. З. Головко Валерій Олексійович // Вчені у галузі вет. медицини. Кн. 6. К., 2001.

Б. Ф. Пилипенко

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
Б. Ф. Пилипенко . Головко Валерій Олексійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=25375 (дата звернення: 21.06.2021)