Кравченко Олександр Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Кравченко Олександр Васильович

КРА́ВЧЕНКО Олександр Васильович (27. 06. 1962, м. Ромни Сум. обл.) – історик, культуролог. Канд. істор. н. (1988), д-р культурології (2012). Закін. Харків. ун-т (1984). Учите­лював; від 1987 – у Харків. академії культури: 1993–2009 – де­кан ф-ту культурології, 2005–08 та від 2013 – зав. каф. менеджменту соціокультур. діяльності, від 2013 – проф. каф. культурології. Наук. дослідження: історія та теорія культури і культур. політики, методологія культурології, культурна та соціал. антрополо­гія, етнокультурологія. Співавтор навч. посібників «История художественной культуры» (Х., 1992), «Історія світової культури» (К., 2006).

Пр.: Культурна політика України в па­радигмах сучасності: теор.-методол. аспекти культурол. інтерпретації. Х., 2011; Культурологія як ідентифікаційна матриця наукової культури // Актуал. пробл. історії, теорії та практики худож. культури. К., 2011. Вип. 27; Культурологічна рефлексія сучасної культурної політики // Культура України. Х., 2012. Вип. 39; Культурологія у вимірах традицій академічної культури // Там само. 2013. Вип. 42.

М. М. Каністратенко


Покликання на статтю