Ґеринович Володимир Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Ґеринович Володимир Олександрович

ҐЕРИНО́ВИЧ Володимир Олександрович (22. 11. 1883, м. Сокаль, нині Львів. обл. – 07. 07. 1949, Львів) – географ, краєзнавець. Батько Олександра Володимировича, дід Олександра Олександровича Ґериновичів. Д-р геогр. н. (1919), проф. (1922). Чл. Кам'янець-Поділ. наук. при ВУАН т-ва (1925), НТШ. Закін. філос. ф-т Львів. ун-ту (1909). Учителював на Львівщині. У лавах австр. армії брав участь у 1-й світ. війні. 1918–19 – референт президента Укр. нац. ради Є. Петрушевича. Від 1919 працював у Держ. укр. ун-ті (від 1921 – Кам'янець-Поділ. ІНО): приват-доц., від 1921 – зав. н.-д. каф. економіки Поділля і декан ф-ту соц. виховання, від 1923 – ректор. 1928–29 – зав. каф. антропогеографії і заст. дир. НДІ географії та картографії (Харків). 1932 – проф., зав. каф. гірн. економіки Моск. геол.-розв. ін-ту. Того ж року заарешт. за звинуваченням у контррев. діяльності, 1933–44 перебував у концтаборах. 1946–48 – доц., зав. каф. екон. географії Львів. торг.-екон. ін-ту. Організатор краєзнав. руху на Поділлі. Досліджував геоморфологію, геологію, екон. географію, історію, археологію Кам'янеччини і Поділля. Реабіліт. 1989.

Пр.: Географія Сходу Європи. 1920; Нарис економічної географії України. Частина географічна. Т. 1–2. 1921; Кам'янеччина. Ч. 1–2. 1926–27; Товтри Західного Поділля. 1930; Природничі виробничі сили Кам'янеччини. 1930 (усі – Кам'янець-Подільський).

Літ.: Завальнюк О. М., Петров М. Б. «Винним себе визнав…» (В. О. Геринович) // Репрес. краєзнавство (20–30-і роки). К., 1991; Заставецький Б., Заставецька О., Федуник Б. Володимир Геринович як географ і краєзнавець // Історія укр. географії і картографії. Т., 1995; Островий В. М. В. О. Геринович – ректор Кам'янець-Подільського інституту народної освіти (1923–1928 рр.) // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. пр. Кам'янець-Подільський, 2006. Т. 6.

О. М. Завальнюк


Покликання на статтю