Ґжицький Володимир Зенонович — Енциклопедія Сучасної України

Ґжицький Володимир Зенонович

ҐЖИ́ЦЬКИЙ Володимир Зенонович (псевд.: Вигнанець, Мрія; 15. 10. 1895, с. Острiвець, нині Теребовлян. р-ну Терноп. обл. – 19. 12. 1973, Львiв) – письменник. Брат С. Ґжицького. Закiн. Терноп. г-зiю (1917). Служив у австр. армії, від 1918 – поручник УГА. 1919 потрапив у оточення і залишився на тер. Рад. України. Закін. Харків. ін-т с. госп-ва та лісівництва (1926). Працював у системі Наркомосу та Наркомпроду в Харкові. Друкуватися почав від 1922. Чл. лiт. угруповань «Плуг», «Зх. Україна». 1924 видав зб. поезій «Трембітині тони», 1928 – повість «Муца» про «маленьку» людину в сусп. житті Зх. України поч. століття. В експедиції до Алтай. краю (РФ) зацікавився життям аборигенів – ойротів – та згодом написав про них роман «Чорне озеро» (опубл. в альманасі «Літературний ярмарок», Харків, 1929), найвідоміший свій твір. Однак, зобразивши нищення маленької народності під впливом рос. великодержав. шовінізму, Ґ. накликав на себе нападки ортодоксал. критики. І хоча 1932 видав актуальний для того часу ідеол. роман «Захар Вовгура» (про життя шахтарів Донбасу), хвиля репресiй пiдхопила і його. 7 грудня 1933 заарешт. органами ГПУ за звинуваченням у приналежності до УВО, 23 лютого 1934 засудж. до 10-ти р. виправно-труд. таборiв, відбував покарання у Сибіру. 1946 строк продовжено. Звільн. 7 грудня 1947, перебував на поселенні в Респ. Комі (РФ). Реабіліт. 1956 з поновленням у СПУ та дозволом жити у Львові. Пiсля повернення в Україну 1957–65 працював над автобiогр. трилогiєю – «У світ широкий», «Великі надії», «Ніч і день» – епічною, широкоплановою розповіддю про долю інтелігента в тоталітар. державі. Написав істор. романи – романт. оповіді «Опришки» (1962) та «Кармалюк» (1971). Книга спогадiв «Мої побратими», подана ще за життя Ґ. до друку, так i не вийшла. Перекладав з польс. літ-ри, зокрема твори Ґ. Запольської та А. Міцкевича.

Тв.: Чорне озеро (Кара-Кол): Екзот. роман. Краків; Л., 1944; Реґенсбурґ, 1948; К., 1957 (нова версія); Повернення: Оповідання і повість. К., 1958; Петрикові чорногузи: Оповідання. К., 1966; Твори: У 2 т. К., 1974; Пролог до осені: Оповідання, нариси, етюди. Л., 1978; Опришки. Л., 1985; Ніч і день. Л., 1989 (в англ. пер. роман вийшов у Едмонтоні 1988).

Лiт.: Шаховський С. Володимир Гжицький i його проза // Гжицький В. Твори: У 2 т. Т. 1. К., 1974; Лубкiвський Р. Труди і дні Володимира Гжицького // Гжицький В. Опришки. Л., 1985; Його ж. Книга болю // Гжицький В. Нiч i день. Л., 1989; Тимочко П. Один з українських овідіїв: 100 років з дня народження В. Гжицького // Русалка Дністрова. 1995. № 18; Мельник В. Днi i ночi Володимира Гжицького // СiЧ. 1995. № 10.

ДА: ЦДАЛМ. Ф. 19. Оп. 1.

В. О. Мельник , В. Буцевицький

Статтю оновлено: 2007

Покликання на статтю
В. О. Мельник , В. Буцевицький . Ґжицький Володимир Зенонович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=25607 (дата звернення: 26.07.2021)