Державна льотна Академія України — Енциклопедія Сучасної України

Державна льотна Академія України

ДЕРЖА́ВНА ЛЬО́ТНА АКАДЕ́МІЯ УКРАЇ́НИ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку та перепідготовку фахівців у галузі цивільної авіації. Засн. 1951 як Кіровогр. військ. авіац. уч-ще льотчиків дальньої авіації, згодом – 60-е вище авіац. уч-ще льотчиків ВПС. У зв'язку зі скороченням ЗС СРСР 1960 Уч-ще розформоване, а на його базі створ. Кіровогр. школа вищої льот. підготовки цивіл. авіації. Від 1978 – Кіровогр. вище льотне уч-ще цивіл. авіації, від 1993 – сучасна назва. Нині у структурі Академії діють: ф-ти льот. експлуатації, обслуговування повітр. руху, менеджменту, післядиплом. освіти, заоч. навч.; льотне уч-ще; центр підвищення кваліфікації; навч. центр пошуку та рятування; льот. загін; тренажер. центри; наук.-тех. б-ка (понад 300 тис. од. зберігання). Заг. кількість курсантів і слухачів – понад 2 тис. осіб, серед яких громадяни більш, ніж 25-ти країн світу. Напрями н.-д. роботи: проблема людського фактора в авіації; розроблення та впровадження методів, методик, технологій, тренажер. і навч. програмно-тех. засобів профес. підготовки авіац. фахівців, спрямованих на формування профес. надійності пілотів і авіадиспетчерів як операторів особл. склад. систем упр.; екологічно безпечні ресурсоощад. авіац. технології захисту та підвищення врожайності с.-г. культур; авіац. моніторинг земної поверхні й екол. стану повітр. середовища. Від 1995 виходять «Наукові праці академії». Ректор – М. Рубець (від 1987).

С. М. Неділько


Покликання на статтю