Країна мрій — Енциклопедія Сучасної України

Країна мрій

«КРАЇ́НА МРІЙ» – літературно-мистецький журнал, часопис Школи вільних мис­­тецтв. Виходив 1995–96 у м. Кри­­вий Ріг Дніпроп. обл. укр. мовою. Засн. – студент. наук.-творче ос­­вітнє ТОВ «Центр сусп. дослі­джень ім. В. Липинського». Мета вид. – «кристалізація автентич. уявлень і волевиявів нашого народу». Друкував здебільшого художні твори (поезії, есе, новели, нариси, драмат. етюди), переклади з ін. мов, фото. Серед авторів – Д. Корчинський, М. Данука, Г. Крук, О. Поляков, А. Підпалий, О. Скрипка, В. Квіт­­ка та ін. Гол. ред. – О. Кириченко.

А. М. Волобуєва


Покликання на статтю