Країнський Андрій Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Країнський Андрій Васильович

КРАЇ́НСЬКИЙ Андрій Васильович (1878 (за ін. даними – 1877, 1880), c. Ше­бекіно Курської губ., нині місто Бєлгород. обл., РФ – 13(26). 09. 1914 (за ін. даними – 1915) – вчений-агроном, мікробіолог. Брат Миколи і Сергія Країнсь­ких. Закін. Ун-т св. Володимира в Києві (1903), де відтоді й працював: від 1909 – приват-доц. каф. агрономії. 1911 (за ін. даними – 1913) захистив дис. «Обогащение почв азотом в связи с жизнедеятельностью микроорганизмов, ассимилирующих сво­бодный азот» та от­римав ступ. магістра агрономії. 1912 перебував у наук. відрядженні за кордоном. Від 1913 – зав. Уман. с.-г. дослід. станції. Брав участь в орг-ції Київ. с.-г. дослід. станції. Наук. дослідж. у галузі ґрунт. мікробіології. Вивчав засвоєння вільного азоту в ґрунті, руйнування клітковини мікроорганізмами, роль у природі актиноміце­тів (описав 14 нових видів). Впер­ше звернув увагу на антибіотич­ні властиво­сті грибка acti­nomy­ces griseus, який згодом став про­дуцентом стрептоміцину.

Пр.: К вопросу о методах исследования микробиологических свойств поч­вы // Журн. опыт. агрономии. 1909. Т. 10, № 3; Деятельность азотусвояющих микроорганизмов в почве // Днев­ник 12-го съезда естествоиспытателей и врачей. Москва, 1910. Т. 10; Микробиология в земледелии // Хоз-во. К., 1912; Обогащение почв азотом в связи с жизнедеятельностью аэробных микроорганизмов. К., 1912; К вопросу о разрушении клетчатки микроорганиз­мами // Журн. опыт. агрономии. 1913. Т. 14, № 4; Die Actinomyceten und ihre Bedeutung in der Natur // Centralblatt für Bacteriologie. 1914.

С. І. Христенко


Покликання на статтю