Голота Владислав Якович — Енциклопедія Сучасної України

Голота Владислав Якович

ГОЛО́ТА Владислав Якович (25. 08. 1934, м-ко Молочанськ, нині місто Токмац. р-ну Запоріз. обл.) – акушер-гінеколог. Д-р мед. н. (1974), проф. (1976). Засл. діяч н. і т. УРСР (1989). Держ. премія України в галузі н. і т. (2006). Закін. Київ. мед. ін-т (1959). Працював ст. н. с. Київ. НДІ педіатрії, акушерства та гінекології (1964–71); доц. Київ. ін-ту удосконалення лікарів (1971–76); зав. каф. акушерства та гінекології Полтав. мед. стоматол. ін-ту (1976–79); зав. каф. акушерства та гінекології № 3 (від 1982), одночасно – декан педіатр. ф-ту (від 1990) Нац. мед. ун-ту (Київ). Гол. акушер-гінеколог Києва (1979–95). Віце-президент Асоц. акушерів-гінекологів України (від 1997). Чл. Європ. та Всесвіт. асоц. акушерів-гінекологів. Вивчає проблеми антенатал. охорони плода та профілактики втрати дітей; розробляє немедикаментозні методи профілактики і терапії гнійно-септич. захворювань вагітних груп ризику, заходи з обмеження дії радіонуклід. забруднення на організм матері та плода, методи профілактики та лікування перинатал. ускладнень при невиношуванні вагітних та профілактики непланової вагітності.

Пр.: Женская консультация. К., 1983 (співавт.); Преждевременные роды. К., 1986 (співавт.); Кесарево сечение в современном акушерстве. К., 1990; НЕLLР – синдром в акушерстве. К., 1993; Дитяча та підліткова гінекологія. К., 1998; Невідкладні стани в акушерстві та гінекології. К., 1998; Епонімний довідник термінів з акушерської та гінекологічної справи. К., 1998; Сучасні методи планування сім'ї // Проблемы медицины. 1998. № 3; Невідкладні стани в акушерстві та гінекології. К., 1998; 2000.

Літ.: Виленский Ю. Владислав Голота: «Любить профессию и свой народ» // Проблемы медицины. 1999. № 5.

В. П. Широбоков


Покликання на статтю