Країнський Микола Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Країнський Микола Васильович

КРАЇ́НСЬКИЙ Микола Васильович (01(13). 05. 1869, Київ – 19. 07. 1951, Харків) – лікар-психіатр. Брат Андрія і Сер­гія Країнських, батько В. Країнської-Ігнатової. Д-р медицини (1896), проф. Премія ім. Й. Мочутковського (1914). Закін. Хар­ків. ун-т (1893). Від 1894 працював у клініці П. Ковалевського, 1896–98 – ст. лікарем Харків. психіатр. лікарні, розробив проект її реорганізації, буд-ва нового приміщення і пансіонату. Від 1899 – дир. Новгород. (Росія), 1901 – Вінн., від 1902 – Вілен. (нині Вільнюс) окруж. психіатр. лікарень. 1905 відправле­ний у відставку з забороною працювати на держ. службі. Від 1915 – консультант Червоного хреста, працював у психіатр. установах з евакуації душевнохворих воїнів. 1898 перебував у за­кордон. наук. відрядженні. 1917 – приват-доц. каф. неврології і психіатрії Ун-ту св. Володимира у Києві. 1918 мешкав у Криму, під час епідемії висип. тифу евакуйований до м. Новоросійськ (нині Краснодар. краю, РФ), згодом – у Грецію. Від 1921 – проф. каф. психіатрії в Заґребі; від 1928 – проф. каф. психіатрії та експерим. психології Белґрад. ун-ту; згодом – лікар у таборах для переміщ. осіб у м. Франк­фурт-на-Одері (Німеччина). 1947 повернувся в Україну, працював в Укр. психоневрол. ін-ті (нині Ін-т неврології, психіатрії та нар­кології НАМНУ, Харків), зокрема від 1950 очолював клініку. Обґрунтував токсичну природу епі­лепсії, вважаючи, що в крові хво­­рих накопичується токсична ре­­човина – карбоміновокислий амоній, який викликає епілептичні напади. За працю, присвяч. цій проблемі, отримав на­­городу Брюссел. АН (1901) та премію Нью-Йорк. т-ва з вивчен­ня епілепсії (1902).

Пр.: Исследование обмена веществ у эпилептиков. Х., 1895; Учение о памяти с точки зрения теории психической энергии. С.-Пе­тербург, 1903; Энер­­гия формы в природе и ее значение в физиологии живого организма. Вильно, 1910; Без будущего: Очерки по пси­хологии революции и эмиграции. Бел­град, 1931; Электростатические иссле­дования и их применение к биологии. Белград, 1931; Психика и техника как факторы войны. [Б. м. р.].

Літ.: Петрюк П. Т. Профессор Нико­лай Васильевич Краинский – талант­ливый представитель украинской пси­хиатрической школы // Вісн. Асоц. психіатрів України. 1998. № 2.

Ж. М. Перцева


Покликання на статтю