Крайнюкова Алла Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Крайнюкова Алла Миколаївна

КРАЙНЮКО́ВА Алла Миколаївна (05. 09. 1933, с. Покровське Кіровогр. р-ну, ни­ні Кіровогр. обл.) – біолог. Д-р біол. н. (1992), проф. (2002). За­кін. Харків. ун-т (1956). Працюва­ла біохіміком на пивовар. з-ді «Нова Баварія»; 1963–69 – в Укр. НДІ харч. пром-сті: від 1964 – ст. н. с.; від 1969 – в Укр. НДІ екол. проблем (усі – Харків): від 1978 – зав. лаб. біол. дослідж. та біотестування; за сумісн. від 1993 – проф. каф. екол. безпеки та екол. освіти Харків. ун-ту. Розробляє методи біотестуван­ня у системі моніторингу довкіл­ля. Запропонувала методики виз­начення токсичності зворот. вод, токсичності й генотоксичності поверхн., підзем., мор. і питних вод, донних відкладень, фітотоксичності ґрунтів.

Пр.: Руководство по определению методом биотестирования токсичнос­ти вод, донных отложений, загрязняющих веществ и буровых растворов. Москва, 2002 (спів­авт.); Біотестування – метод оцінки токсичних властивостей компонентів природного сере­довища та джерел їх забруднення // Проблеми охорони навколиш. природ. середовища та екол. безпеки: Зб. наук. пр. Х., 2006. Вип. 28; Система интегральной токсикологической оценки природных и сточных вод // Восточно-Европ. журн. передовых технологий. 2009. № 1/4(37).

Н. В. Савченко


Покликання на статтю