Грецингер Борис Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Грецингер Борис Євгенович

ГРЕЦИ́НГЕР Борис Євгенович (23. 06. 1927, Дніпропетровськ – 07. 03. 1997, там само) – гірничий інженер. Д-р тех. н. (1974), проф. (1984). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1976). Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1949). Відтоді працював на вироб-ві. 1957–61 – у Дніпроп. гірн. ін-ті, від 1962 – в Ін-ті геотех. механіки НАНУ (Дніпропетровськ): зав. відділу проблем розробки родовищ на великих глибинах (від 1978), гол. н. с. (від 1990). Наук. дослідж. у галузі технології підзем. розробки вугіл. родовищ та рудник. аерогазопилодинаміки. Розробляв екон.-матем. моделі для аналізу і оцінки сучас. стану і перспектив розвитку вуглевидобування на великих глибинах.

Пр.: Методы и средства управления газовыделением на выемочных участках шахт в период нестационарных процессов. К., 1973 (співавт.); Методические рекомендации по прогнозированию и исследованию динамики газовыделения в очистном забое. К., 1982 (співавт.); Нетрадиционные технологические процессы добычи угля. К., 1986 (співавт.); Перспективы развития нетрадиционной угледобычи // Геотех. механика. 1993. № 1.

В. Г. Перепелиця


Покликання на статтю