Краківські вісті — Енциклопедія Сучасної України

Краківські вісті

«КРА́КІВСЬКІ ВІ́СТІ» – щоденник. Виходив 1940–44 у Кракові (перші 32 ч. під наз­­вою «Краківські вісти») та 1944–45 у Відні, спочатку – двічі (1940, ч. 1–32), тричі (1940, ч. 33–110) на тиждень, потім – кожного дня, крім неділь і свят. Наклад 7,2–22,5 тис. прим.; всього – 1401 ч. Неофіц. орган Укр. центр. ком-ту. Видавець – «Українське видавництво». «К. в.» – єдиний укр. часопис, що висвітлював життя українців здебільшого європ. континенту під час 2-ї світ. вій­­ни упродовж тривалого часу. Видання було признач. для укр. насел. Генеральної губернії, але розповсюджувалося також серед українців у Німеччині, Чехії, Моравії. На сторінках газети вміщували багато матеріалів з історії України, а також аналізували спочатку польс.-укр., а потім рад.-укр. протистояння. Оскільки видання контролювала нім. влада, то воєнні події у ньо­му подавали упереджено, а всю вину за поч. війни перекладали на Велику Британію, Францію, Польщу, СРСР. Таке «ліплення» образу ворога з багатьох європ. народів суперечило декларова­­ному Німеччиною прагненню створити «Нову Європу». Тому на шпаль­тах газети було сформовано образ єдиного ворога усьо­го людства – єврейство. В окре­мих циклах матеріалів охарактеризовано воєнну ситуацію в Європі, а також проаналізовано перебіг воєнн. дій. Міжнар. новини висвітлювали рубрики «Останні вістки», «Короткі віст­­ки», «Воєнні комунікати з фронтів», «Зі східного фронту», «З го­­лосів преси». Піс­ля поч. нім.-рад. війни з'явила­ся постійна рубри­ка «Головне командування німе­­цьких збройних сил повідом­­ляє». На шпальтах видання дру­кува­ли численні промови А. Гітлера, в яких подавали нім. бачення міжнар. ситуації. Міжнар. тема­­тику доповнювали краєзн. розвідки. Значну частину публікацій часо­пису присвяч. характеристиці сусп.-культур. життя українців, злочин. діянням польс. і рад. влад протиставляли прихильне ставлення нової вла­ди до укр. народу та його культури. Досить широко представлена у «К. в.» істор. та етногр. тематика: українці отримали змо­гу відкри­­то говорити про своє минуле без втручання варшав. та моск. цензорів, друкували багато пер­­соналій відомих укр. діячів, роз­­відок про життя окремих укр. міст чи територій. Коротко про події в Ген. губернії повідомляли рубрики «З Генерал-Губернаторства», «Вістки зі Львова», «Вістки з краю», «З Га­личини». Серед ін. рубрик – «З церковного життя», «З музичного життя», «З театральної залі», «З ми­стецького життя», «Учительський куток», «Студентсь­кі справи», «З нових книжок», «Спор­тові новини», «Фейлетон», «Веселий куток». У щоденнику друкували поет. і проз. твори таких авторів, як Б.-І. Антонич, О. Бабій, Ю. Бу­ревій, І. Вин­ниць­ка, К. Гриневичева, Б. Лепкий, Б. Нижанківський, У. Самчук, В. Стефаник, М. Терлецький, М. Холодний, С. Черкасенко, Ю. Яновський. Відп. ред. – М. Хо­­м'як.

Літ.: Курилишин К. Українська легальна преса періоду німецької окупації (1939–1944 рр.): Істор.­бібліогр. дослідж.: У 2 т. Т. 1. Л., 2007.

К. М. Курилишин


Покликання на статтю