Григоренко Георгій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Григоренко Георгій Михайлович

ГРИГОРЕ́НКО Георгій Михайлович (24. 08. 1939, Київ – 03. 10. 2019, Київ) – фахівець у галузі електрозварювання та спеціальної електрометалургії. Брат Я. Григоренка. Д-р тех. н. (1983), проф. (1986), акад. НАНУ (2009). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1980). Премія ім. Є. Патона НАНУ (2017). Закін. Київ. політех. ін-т (1961). Відтоді працював у Ін-ті електрозварювання НАНУ (Київ): від 1964 – зав. лаб. газів у металах, 1984–2019 – зав. відділу фіз.-хім. дослідж. матеріалів; одночасно від 1999 був зав. каф. цільової підготовки Нац. тех. ун-ту «Київ. політех. ін-т». Досліджував взаємодію газів з рідкими металами та сплавами при їх плавленні та зварюванні, якість зварних швів, газотерміч. покриттів, дифузій. з’єднань, зливків та напівфабрикатів з металу, отриманого методами спец. електрометалургії, розробляв технології плазмово-дугового, дугово-шлакового та індукцій. плавлення, виконував фундам. роботи в галузі фіз. хімії, високотемператур. металург. процесів. Зокрема, вперше класифікував і здійснив аналіз газообмінних процесів при плавленні та переплавленні, в яких використовується електродуговий і плазмово-дуговий нагрів у вакуумі чи газопаровому середовищі.

Пр.: Взаимодействие газов с металлом при электродуговом и плазменном плавлении металлов // ПСЭ. 1979. Вып. 10; Водород и азот в металлах при плазменной плавке. К., 1989; Nitrogen and Hydrogen in Molten Metals and Alloys // Harwood Academic Publishers. 1990. Vol. 1; Влияние состава флюсов и газовой атмосферы на поглощение азота сталями и сплавами при индукционном и дуговом плавлении // ПСЭ. 1995. № 3; Стандартная энтропия газа – критерий оценки достоверности термодинамических констант растворимости газов в металлах и сплавах // Там само. 1998. № 2; О поведении азота в системе газ-шлак-металл // Там само. 2002. № 3; Исследование межфазного взаимодействия в порошковых смесях ферротитана с карбидом кремния, используемых для газотермического напыления // Там само. 2002. № 4; Азот в жидких высоко-реакционных металлах и сплавах. К., 2003; Особенности формирования структуры титаностальных соединений в условиях сварки взрывом // АС. 2005. № 3.

О. М. Корнієнко

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
О. М. Корнієнко . Григоренко Георгій Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=27092 (дата звернення: 24.06.2021)