Григор’єв Анатолій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Григор’єв Анатолій Іванович

ГРИГО́Р’ЄВ Анатолій Іванович (23. 03. 1943, с. Меделівка Радомишл. р-ну Житомир. обл.) – фахівець у галузі космічної медицини і фізіології. Д-р мед. н. (1980), проф. (1986), акад. РАН (1997), Рос. АМН (1993), іноз. чл. НАНУ (2000). Засл. діяч н. РФ (1996). Держ. премія СРСР (1989), РФ (2001). Премія ім. В. Паріна Рос. АМН (1996). Закін. 2-й Моск. мед. ін-т (1966). Відтоді працює в Держ. ін-ті мед.-біол. проблем (Москва): від 1988 – дир.; водночас від 1995 – зав. каф. екол. і екстремал. медицини Моск. ун-ту. Чл. Президії РАН (від 2001). Гол. ред. ж. «Авиакосмическая и экологическая медицина», «Технологии живых систем». Наук. дослідження: закономірності адаптації осн. функцій організму під дією факторів косміч. польоту; обґрунтування та впровадження в практику пілотованих польотів засобів і методів мед. контролю; прогнозування та керування функціон. станом людини; проблеми гравітац. фізіології; питання водно-сольового обміну та гормонал. регуляції за умов косміч. польоту. Під кер-вом Г. реалізовано програму вивчення серц.-судин. системи і метаболізму в тривалих косміч. польотах, встановлено механізми мінімалізації фізіол. функцій і ендокрин. регуляції метаболізму за умов мікрогравітації, розроблено систему профілактики для тривалих косміч. польотів.

Пр.: Водно-солевой гомеостаз и космический полет. Москва, 1986; Периодизация и классификация приспособительных реакций организма человека в длительных космических полетах. Кишинев, 1987; Водно-солевой гомеостаз и его регуляция. Москва, 1990; Минеральный обмен у человека в условиях измененной гравитации. Москва, 1994; Основы телемедицины. Москва, 2001; Здоровье и космос. Концепция здоровья и проблемы нормы в космической медицине. Москва, 2001.

Є. Л. Кордюм

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
Є. Л. Кордюм . Григор’єв Анатолій Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=27104 (дата звернення: 22.06.2021)