Григорчак Іван Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Григорчак Іван Іванович

ГРИГОРЧА́К Іван Іванович (09. 12. 1953, смт Заболотів Снятин. р-ну Станіслав., нині Івано-Фр. обл.) – фізик. Д-р тех. н. (2005). Закін. Чернів. ун-т (1976). Працював у Чернів. відділ. Ін-ту проблем матеріалознавства НАНУ (1977– 2000): ст. н. с., зав. лаб., в. о. зав. відділу; Львів. відділ. джерел струму Ін-ту проблем матеріалознавства НАНУ (2000– 03): пров. н. с. Від 2003 – у Нац. ун-ті «Львів. політехніка»: пров. н. с., від 2006 – проф. каф. інж. матеріалознавства та приклад. фізики Ін-ту приклад. математики та фундам. наук. Наук. дослідження: термодинаміка, гальваномагнітні та оптичні явища нанодисперсних систем і наноструктур з матрич. ізоляцією. Розробляє методи інтеркаляц. модифікування матеріалів для пристроїв молекуляр. енергетики та спінтроніки; пристрої автоном. енергетики нового покоління.

Пр.: On some physical properties of InSe and GaSe semiconducting crystals intercalated by ferroelectrics // J. Physics: Condensed Matter. 1997. Vol. 9 (співавт.); Інтеркаляція: здобутки, проблеми, перспективи // ФХТТ. 2001. Т. 2, № 1; Тальк як новий матеріал-«господар» в інтеркаляційних нанотехнологіях // Доп. НАНУ. 2002. № 6; Кінетичні характеристики процесу Li+ іонної інтеркаляції кремнезем-вуглецевих нанокомпозитів // ФХТТ. 2005. Т. 6, № 2 (співавт.).

Б. Л. Рубльов


Покликання на статтю