Крамаренко Віктор Юрійович — Енциклопедія Сучасної України

Крамаренко Віктор Юрійович

КРАМАРЕ́НКО Віктор Юрійович (26. 10. 1964, Харків) – хімік-технолог. Д-р хім. н. (2009). Закін. Харків. полі­тех. ін-т (1987), де відтоді й пра­цює (нині Нац. тех. ун-т «Харків. політех. ін-т»): від 2000 – доц. каф. технології полімер. компо­зиц. матеріалів та покриттів. Осн. на­прями наук. дослідж.: фізико-хі­мія високомолекуляр. сполук; вза­ємозв’язок структури та вла­сти­востей полімер. матеріалів, кіне­тика формування сітчастих полімерів.

Пр.: Influence of cross-linking on the segmental dynamics in model polymer networks // J. Chemical Physics. 2000. Vol. 113, № 1 (спів­авт.); Probing the sub­glass relaxation behaviour in model he­terocyclic networks by dielectric spec­troscopy // Phys. Rev. E. 2001. Vol. 64 (спів­авт.); Relationships between con­ductivity and local topology in hetero­cyclic polymer networks // Там само. 2003. Vol. 67 (спів­авт.); Кинетическая модель неизотермической тримеризации гек­са­метилендиизоцианата в присутствии каталитической системы эпоксид-тре­тичный амин // УХЖ. 2007. Т. 73, № 11.

Ю. І. Зайцев

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Ю. І. Зайцев . Крамаренко Віктор Юрійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2725 (дата звернення: 17.10.2021)