Води підземні — Енциклопедія Сучасної України

Води підземні

ВО́ДИ ПІДЗЕ́МНІ – води, що заповнюють пори і пустоти гірських порід, а також ґрунту. Води осадових порід виявлені на глиб. майже до 8-ми км в артезіан. басейнах; на більшій глибині – в граніт. і базальт. зонах земної кори, звідки вода піднімається у складі вулкан. порід і в розплаві вулкан. лав. В. п. розрізняють за походженням, умовами залягання, режимом, хім. складом тощо. За гідравліч. властивостями їх поділяють на ґрунтові води, напірні води й верховодку.

В Україні В. п. дуже поширені і є комплекс. корис. копалинами. Прогнозні ресурси В. п. України, які придатні для побут. і госп. водопостачання, становлять 21 км3/рік, зокрема природні ресурси (кількість води у водонос. горизонтах з природ. умовами живлення без експлуатацій) – 11,4 км3/рік; залучені ресурси (додатк. кількість води, що надходить у водоносні пласти) – 2,6 км3/рік. Забезпеченість питними В. п. одного жителя України в середньому складає 1,15 м3/добу. Найкраще забезпечені Черніг., Сум., Полтав., Волин., Рівнен. обл. і пд.-зх. частина Херсон. обл. (2,32– 5,54 м3/добу на 1 мешканця). Недостатньо забезпечені питними В. п. (0,28–0,66 м3/добу) пром. р-ни Донбасу, Одес., Микол., Запоріз. обл., пд. частина АР Крим, а також Вінн., Кіровогр., Дніпроп. та Житомир. обл. Використання В. п. для потреб нар. госп-ва суттєво впливає на умови формування їхніх ресурсів та експлуатац. запасів. Одним із чинників вичерпання В. п. України є шахт. водовідлив у Криворіз. бас., Зх. Донбасі, Білозер. залізоруд. р-ні, а також інтенсивне використання В. п. у Луган. обл. і АР Крим. Значне забруднення В. п. спостерігається в р-нах інтенсив. розвитку пром-сті. У с. госп-ві забруднення В. п., особливо ґрунтових (незахищених водонепроникними шарами), відбувається внаслідок недосконалої технології внесення мінерал. добрив та застосування отрутохімікатів (пестицидів). Для штуч. поповнення запасів В. п. створ. спец. установки в Мукачеві, Чернівцях, Севастополі та ін. В Україні є запаси мінерал. вод, які використовують у бальнеології, а також термал. води, які вивчають як джерело енергії.

Використання В. п., їх охорона від забруднення та вичерпання регулюються Водним кодексом України. Розвідування В. п. та підрахунок експлуатац. і прогноз. запасів окремих родовищ і ресурсів великих регіонів проводять підрозділи Гол. координац.-геол. упр. «Укргеологія» та НАНУ.

А. В. Яцик


Покликання на статтю