Водолажченко Ольга Гаврилівна — Енциклопедія Сучасної України

Водолажченко Ольга Гаврилівна

ВОДОЛА́ЖЧЕНКО Ольга Гаврилівна (28. 05(09. 06). 1888, Севастополь – 30. 10. 1972, Миколаїв) – архівіст, філолог. Закін. істор. (1912) і слов'яно-рос. (1917) відділ. Харків. ун-ту. Викладала рос. мову й історію в Карасубазар. чол. г-зії (нині м. Білогірськ, АР Крим, 1912– 17); українознавство, рос. мову та історію у 1-му реальному уч-щі та 8-й початк. школі Харкова (1918–21). Закін. аспірантуру при Харків. ІНО під кер-вом Д. Багалія (1927), була чл. Харків. н.-д. каф. історії укр. культури. Від 1919 – співроб. архів. секції Харків. губерн. ком-ту охорони пам'яток мист-ва і старовини, від 1920 – вчений архівіст Харків. центр. істор. архіву (розпочала наук. опис архіву Харків. колегіуму). У травні–червні 1923 брала активну участь у підготовці та проведенні короткотермінових курсів для співроб. архів. установ; 1923–25 завідувала ред. частиною ж. «Червоні квіти». Як чл. створеної з ініціативи Д. Багалія комісії для виявлення за межами України укр. архівів та їх повернення на батьківщину 1924 брала участь у поверненні з Москви архівів, вивезених 1919. Була одним з організаторів та чл. президії 1-ї Всеукр. наради архів. робітників у Харкові (6–10 грудня 1924); від квітня 1925 – відп. секр. редколегії ж. «Архівна справа». Викладала укр. мову в Харків. ін-ті нар. госп-ва (1925–26), завідувала інформ.-видавн. бюро Укрнауки (1926–30), була референтом у справах н.-д. літ-ри та популяризації н.-д. роботи сектору науки (1930–31), інспектором наук. вид-ва (1931–32) та співроб. сектору науки Промкооперації (1931–36). Від 1936 – доц. Харків. ін-ту інженерів залізнич. транспорту, від 1937 – викл. Харків. ін-ту держторгівлі. 2 серпня 1937 заарешт. за звинуваченням в участі в антирад. укр. повстан. орг-ції і у січні 1940 заслана на 5 р. до Казахстану, де від осені 1945 викладала мовознавство, істор. граматику рос. мови та старослов'ян. мову в Кзил-Ордин. пед. ін-ті й читала лекції з мовознавства у вечір. ун-ті марксизму-ленінізму. 1954–66 працювала на громад. засадах у Микол. обл. наук. б-ці. Реабіліт. у березні 1964.

Пр.: Перша нарада архівних робітників України // Архівна справа. 1925. Кн. 1; Короткий нарис історії архівної справи на Україні та діяльности Укрцентрархіва за 1924 р. // Там само (співавт.); З історії Харківського колегіуму в XVIII віці // Наук. зап. Н.-д. катедри історії укр. культури. 1927. № 6; Школа хартій (Французька школа архівістів-техніків і палеографів) // Архівна справа. 1928. Кн. 7.

Літ.: Богдашина О. М. Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури імені академіка Д. І. Багалія (1921–1934). Х., 1994; Матяш І. Водолажченко О. В. // Укр. архівісти: Біобібліогр. довід. Вип. 1 (XIX ст. – 1930-і рр.). К., 1999.

І. Б. Матяш


Покликання на статтю