Воїнственський Михайло Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Воїнственський Михайло Анатолійович

ВОЇ́НСТВЕНСЬКИЙ Михайло Анатолійович (01(14). 02. 1916, Київ – 03. 10. 1996, там само) – фахівець у галузі орнітології та охорони природи. Д-р біол. н. (1956), проф. (1959). Засл. діяч н. і т. УРСР (1976). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Київ. ун-т (1938), де й працював від 1944: доц. каф. зоології хребетних (1949–59). Одночасно від 1956 – в Ін-ті зоології НАНУ (Київ): зав. музей. сектору, 1957–60 – заст. дир. з наук. роботи, 1960–79 – зав. відділу, 1979–88 – консультант. За сумісн. від 1975 – дир. Центр. наук.-природн. музею АН УРСР (Київ). Голова президії Укр. т-ва охорони природи (1978–96), президент Укр. орнітол. т-ва (1985–96). Досліджував історію формування орнітофауни степ. зони України; вивчав сезонні міграції птахів; розробляв прикладні аспекти зоології (мисливствознавство, авіац. орнітологію, охорону довкілля). Заклав основи палеоорнітології в Україні; розробив нові принципи зоогеогр. районування степ. зони та гіпотезу про походження її орнітофауни.

Пр.: Визначник птахів України. К., 1952; 1962 (співавт.); Птицы степной полосы Европейской части СССР. К., 1960; Птахи. К., 1984; Птахи наших лісів. К., 1992; Системный отбор и его роль в эволюции. К., 1995.

Літ.: Мельничук В., Клестов Н. М. А. Воинственский (к 80-летию со дня рожд.) // Пр. Укр. орнітол. т-ва. К., 1996. Т. 1.

В. А. Мельничук


Покликання на статтю