Войтович Ігор Данилович — Енциклопедія Сучасної України

Войтович Ігор Данилович

ВОЙТО́ВИЧ Ігор Данилович (13. 09. 1932, с. Телиленці, нині Жмерин. р-ну Вінн. обл. – 14. 02. 2014, Київ) – фахівець у галузі надпровідникової електроніки, мікроелектроніки і приладобудування. Д-р тех. н. (1981), проф. (1988). Акад. НАНУ (2009). Держ. премія України у галузі н. і т. (2007). Закін. Львів. політех. ін-т (1956). Від 1959 працював в Ін-ті кібернетики НАНУ (Київ): від 1981 – зав. відділу. Наук. праці присвячено мікроелектрон. елементній базі обчислюв. техніки, приладобудування і сенсорних систем, кріоген. електроніці, надчутливим програмно-тех. системам. Під його кер-вом і за безпосеред. участі розроблено теорію, мікроелектронну технологію і техніку побудови елементів і пристроїв надпровідник. електроніки, створено і впроваджено надчутливі програмно-тех. комплекси для реєстрації, оброблення і відображення надслабких магніт. сигналів від різних органів людини. Засн. наук. школи з приклад. надпровідник. мікроелектроніки та біомагнетизму.

Пр.: Интегральные схемы и микроэлектронные устройства на сверхпроводниках. Москва, 1985 (співавт.); Формирование оксидных туннельних барьеров в атомарном кислороде // Микроэлектроника. 1989. Т. 18, вып. 6; Состояние и проблемы разработок сверхпроводящих ЭВМ // УСМ. 1992. № 1/2; Автоматизированные системы для биомагнитных исследований // Там само. 1995. № 3; СКВИД – магнитометрические системы обнаружения проводящих объектов под водой. К., 2001.

О. В. Палагін

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
О. В. Палагін . Войтович Ігор Данилович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=27492 (дата звернення: 29.09.2021)