Войценя Володимир Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Войценя Володимир Сергійович

ВОЙЦЕ́НЯ Володимир Сергійович (06. 08. 1935, радгосп «Венци-Зоря» Азово-Чорномор., нині Краснодар. краю, РФ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1993). Закін. Харків. ун-т (1958). Відтоді працює у Нац. наук. центрі «Харків. фіз.-тех. ін-т» НАНУ: ст. н. с. (1970–79), нач. лаб. діагностики плазми (1979– 94 і від 2001), пров. н. с. (1994– 2000). Наук. дослідження: взаємодія плазмових потоків з магніт. полями різних конфігурацій, особливості руху плазми вздовж тороїдального магніт. поля та поля знако-перемінної кривизни; диверторна плазма та особливості взаємодії плазми з поверхнею твердого тіла в стелараторах і торсатронах (Сатурн, Ураган-1, Сіріус, Ураган-3, Геліотрон-Е); дія іонного бомбардування та гамма-випромінення на оптичні властивості металевих дзеркал і дзеркал типу металева плівка на діелектрич. підкладці.

Пр.: Диагностика периферийной плазмы в термоядерных установках // Диагностика плазмы: Сб. Вып. 5. Москва, 1986 (співавт.); Воздействие низкотемпературной плазмы и электромагнитного излучения на материалы. Москва, 1991 (співавт.); Об использовании возобновляемых покрытий в термоядерных установках // ФП. 1991. Т. 17, № 2; The mechanism and sources of contamination of diagnostics windows in fusion devices // J. Nuclear Materials. 1998. Vol. 258–263; Materials selection for in situ mirrors of laser diagnostics in fusion devices // Revue Science Instructions. 1999. Vol. 70, № 4 (співавт.).

Є. Д. Волков


Покликання на статтю