Волинське церковно-археологічне товариство — Енциклопедія Сучасної України

Волинське церковно-археологічне товариство

ВОЛИ́НСЬКЕ ЦЕРКО́ВНО-АРХЕОЛОГІ́ЧНЕ ТОВАРИ́СТВО – громадсько-просвітницька організація. Засн. 2 грудня 1894 у Житомирі під егідою Волин. давньосховища старожитностей. Об'єднувало 12 почес. (зокрема архієпископ Модест, В. Антонович, М. Дашкевич), 42 дійс. членів і 6 канд. у дійсні члени. Роботою Т-ва керував розпорядчий ком-т, до складу якого входили відомі громадські діячі і краєзнавці М. Барський (голова), М. Трипольський, Я. Гадзинський, Є. Сретенський, барон І. де Шодуар, О. Фотинський. Т-во підтримувало зв'язки з Київ. і Волин. комісіями для розгляду древніх актів, Археогр. та Археол. т-вами у Москві, Т-вом історії при Моск. ун-ті, Київ. т-вом Нестора Літописця, радою Київ. духов. академії, С.-Петербур. археол. ін-том, Мінським і Кам'янець-Поділ. єпархіал. істор.-статист. ком-тами. 1894 з ініціативи архієпископа Модеста чл. В. ц.-а. т. Д. Полянський розробив власну програму опису церков, парафій і насел. пунктів Волин. губернії, яка (крім істор. відомостей) включала дані про населення, екон. і соц. становище мешканців краю, їх побут, звичаї, обряди. Зібрані церковно-парафіял. літописи і описи (бл. 1 тис.) містять унікал. відомості з різних аспектів життя Волині. У фондах ЦДІА зберігаються 427 літописів і описів, які є цінним краєзнав. джерелом. Т-во видавало власний щорічник наук. праць «Волынский историко-археологический сборник». Із утворенням у 1900 Товариства дослідників Волині поступово втратило своє значення, а у 1915 припинило існування.

Літ.: Костриця М. Ю. Товариство дослідників Волині: Історія, діяльність, постаті. Ж., 2001.

М. Ю. Костриця


Покликання на статтю