Волинь — Енциклопедія Сучасної України

Волинь

«ВОЛИ́НЬ» – німецьке історичне товариство. Засн. 1975 у м. Нюрнберґ етніч. німцями (вихідцями з Волині) Н. Арндтом, О. Арндтом, А. Кляйндінстом, Т. Гільбертом, Г.-К. Шмідтом, Т. Штебнер, Р. Циґлером. Тоді ж було обрано правління Т-ва у складі Н. Арндта, Г.-К. Шмідта та Г. Тіля. У його роботі активну участь беруть науковці нім. ун-тів. Т-во досліджує історію нім. меншини Волині, її культурні та духовні традиції; розшукує архівні матеріали із життя німців-волинян з окремих колоній та реліг. общин; повертає із небуття імена багатьох визнач. політиків, науковців, літераторів, освітян, реліг. діячів; вивчає місце і роль нім. етносу в контексті історії всієї нім. нац. меншини України; підтримує активні стосунки з краєзнавцями України, Польщі, РФ, Канади, США. Щороку т-во проводить наук. конф., раз на 2 р. випускає зб. статей «Wolhynische Hefte» («Волинські зошити») під ред. Н. Арндта та Г.-К. Шмідта, зокрема у 1980–2004 вийшло 13 чисел журналу (останні 6 чисел видруковано в житомир. краєзнав. вид-ві «Волинь»). Нині Т-во координує свою роботу з Житомир. наук.-краєзнав. т-вом дослідників Волині та краєзнав. вид-вом «Волинь» у Житомирі.

Г. П. Мокрицький

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
Г. П. Мокрицький . Волинь // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=27621 (дата звернення: 16.10.2021)