Волков Микола Георгійович — Енциклопедія Сучасної України

Волков Микола Георгійович

ВО́ЛКОВ Микола Георгійович (18. 05. 1934, м. Жмеринка Вiнн. обл. – 21. 06. 1983, с. Городчин Радомишльського р-ну Житомир. обл., похов. у Києвi) – геоморфолог. Д-р геогр. н. (1980). Закiн. Київ. ун-т (1958). Працював в Iн-тi геол. наук (1958–70) та Iн-ті геофiзики (1970–83) АН УРСР (обидва – Київ): від 1977 – зав. вiддiлу геоморфологiї. Займався вивченням молодих та сучас. рухiв земної кори, геоморфологiї та неотектонiки Днiпров.-Донец. западини; розробив метод iзодеф для вивчення впливу сучас. рухiв на ерозiйно-акумулятивнi процеси та методику великомасштабного картографування локал. морфоструктур; запропонував методику спряженого аналiзу рельєфу, геол. структури та теплового потоку надр Землi для пошуку нафти та газу; займався прикладними аспектами вивчення рельєфу.

Пр.: Методика поэтапного изучения неотектоники. К., 1965 (спiвавт.); Основные проблемы геоморфологии Левобережья Среднего Днепра. К., 1976 (співавт.); Локальные морфоструктуры Днепровско-Донецкой впадины. К., 1977; Морфоструктурный анализ нефтегазоносных областей Украины. К., 1981 (спiвавт.).

М. Є. Барщевський

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
М. Є. Барщевський . Волков Микола Георгійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=27669 (дата звернення: 21.09.2021)