Волкович Микола Маркіянович — Енциклопедія Сучасної України

Волкович Микола Маркіянович

ВОЛКО́ВИЧ Микола Маркіянович (26. 11(08. 12). 1858, м. Городня, нині Черніг. обл. – 11. 07. 1928, Київ) – лікар-хірург. Д-р медицини (1889), проф. (1914), акад. АН УРСР (1928). Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1882). Від 1883 – ординатор шпитал. хірург. клініки, від 1891 – приват-доц., зав. кафедр шпитал. (1903– 11) та факультет. (1911–23) хірургії Київ. ун-ту (від 1921 – Київ. мед. ін-т); 1893–1903 – зав. хірург. відділу Олександрів. лікарні у Києві; від 1923 – зав. н.-д. каф. медицини при Київ. відділ. Головнауки Нар. комісаріату освіти УСРР. Осн. наук. праці присвяч. вивченню зобу, риносклероми, апендициту, жовчнокам'яної хвороби, раку гортані, травмат. ушкоджень кісток і суглобів. Першим в Україні об'єднав отіатрію і ларингологію в одну клін. дисципліну. Відкрив і вивчив збудника риносклероми (паличка Волковича–Риша). Одним з перших у Росії провів ламінектомію. Описав симптоми хроніч. апендициту (м'язовий симптом Волковича); застосував під час операції апендектомії косий фізіол. розріз черевної стінки, розробив спец. прилади для лікування переломів кісток (шина Волковича); запропонував низку нових методів пластич. операцій, зокрема позасумковий спосіб видалення колінного суглоба при його туберкульозі, створення носа з пальця руки, кістковопластичну трепанацію соскоподібного відростка, пластичне закриття міхурово-піхвових фістул. Створив вітчизн. школу хірургів та ортопедів. Засн. (1908) і голова Київ. наук. хірург. т-ва. Почес. чл. Т-ва рос. хірургів. Іменем В. названо вулиці в Городні та Чернігові.

Пр.: Риносклерома (scleroma respiratorium) с клинической, патологоанатомической и бактериологической сторон. К., 1888; К хирургии позвоночника. К., 1895; К вопросу о раке гортани и, в частности, его оперативном лечении. С.-Петербург, 1907; К хирургии и патологии желчнокаменной болезни. С.-Петербург, 1909; К вопросу о ринопластике. К., 1910; Аппендицит, желчнокаменная болезнь, туберкулезный перитонит. К., 1926; Повреждение костей и суставов (переломы, ушибы суставов, дисторсии, вывихи, ранение суставов): В 2-х ч. К., 1928.

Літ.: Бабицкий П. С. Н. М. Волкович // Журн. соврем. хирургии. 1928. Т. 3, вып. 6; Марьянчик Л. П. Незабвенной памяти Николая Маркиановича Волковича // ВХ. 1928. Т. 14, кн. 41; Кримов О. П. М. М. Волкович: Нариси життя та діяльності. К., 1947; Коломійченко М. С. Видатний український хірург // Україна. 1958. № 24; Хохоля В. П. Николай Маркианович Волкович: К 125-летию со дня рожд. // КХ. 1983. № 12.

Л. А. Пиріг


Покликання на статтю