Воловик Валентин Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Воловик Валентин Дмитрович

ВОЛОВИ́К Валентин Дмитрович (14. 05. 1936, Харків) – радіофізик. Д-р фіз.-мат. н. (1983), проф. (1984). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1971). Закін. Харків. автомоб.-дорож. ін-т (1959). Працював 1959–90 у Харків. ун-ті на каф. експерим. ядерної фізики (проф.). Наук. дослідження: фотоядерні реакції, радіац. акустика, утворення заряджених макротіл у вакуумі, динаміка рідин. Розробив принципи нейтрон. колориметрії часток високих енергій. Співавт. відкриття явища радіовипромінювання широких атмосфер. злив (1965).

Пр.: Измерение когерентного радиоизлучения широких атмосферных ливней космических лучей // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1966. Т. 30, № 10; Упругие волны в стабильных жидкостях от импульсивных пучков заряженных частиц // ЖТФ. 1975. Т. 1, вып. 13; Нейтронная колориметрия частиц высоких энергий // Проблемы ядер. физики и космич. лучей. 1982. Вып. 17; Создание заряженных металлических макротел в вакууме // Там само. 1987. Вып. 27 (усі – у співавт.).

Ю. М. Ранюк


Покликання на статтю