Крапивіна Валентина Володимирівна — Енциклопедія Сучасної України

Крапивіна Валентина Володимирівна

КРАПИ́ВІНА Валентина Володимирівна (29. 08. 1950, Дніпропетровськ) – археолог. Канд. істор. н. (1988). Закін. Київ. ун-т (1973). Відтоді працює в Ін-ті археології НАНУ (Київ): від 1992 – ст. н. с.; від 1995 – нач. Ольвій. археол. ек­спедиції. Досліджує античну ар­хеологію Пн. Причорномор'я, іс­торію Ольвії 1–4 ст. н. е., зокрема характер її економіки, культури, контакти з варвар. оточен­ням і Рим. імперією.

Пр.: Весовые гири Ольвии // Иссле­дования по антич. археологии Северного Причерноморья. К., 1980; До політичної історії Ольвії середини І ст. до н. е. // Археологія. 1988. № 63; Материальная культура Ольвии в I–IV вв. н. э. К., 1993; О виноделии в Ольвии в первые века нашей эры // Север. При­­черноморье в антич. время. К., 2002 (спів­авт.); Bronze Weights from Olbia // The Cauldron of Ariantas. Aarhus, 2003.

С. Д. Крижицький


Покликання на статтю