Воловик Павло Микитович — Енциклопедія Сучасної України

Воловик Павло Микитович

ВОЛОВИ́К Павло Микитович (15. 01. 1930, с. Улянівка Андроіванів., нині Микол. р-ну Одес. обл.) – фізик, педагог. Д-р пед. н. (1979), проф. (1981). Закін. Вінн. пед. ін-т (1955). Від 1961 – в НДІ педагогіки УРСР: м. н. с., 1963– 64 – зав. відділ. методики труд. і вироб. навчання пром. профілю; 1964–73 – консультант відділ. науки і культури ЦК КПУ. Від 1973 – у Київ. технол. ін-ті харч. пром-сті (нині Нац. ун-т харч. технологій): від 1979 – проф., 1982–96 – зав. каф. фізики; від 1996 – гол. н. с. Ін-ту педагогіки і психології профес. освіти АПНУ. Осн. напрями наук. діяльності: оптика; квантова механіка; вплив іонізацій. випромінювання на мікробіол. об'єкти; теор.-методол. та метод. проблеми орг-ції наук.-пед. досліджень; застосування теорії імовірностей та матем. статистики в педагогіці; методика викладання фізики у ВШ, ПТУ та заг.-осв. школі.

Пр.: Теорія імовірностей і математична статистика в педагогіці. 1969; Закони збереження в механіці. 1972; Элементы квантовой механики и атомной физики. 1993; Дисперсійний аналіз у впровадженні педагогічних технологій // Пед. технології у неперервній професій. освіті. 2001; Педагогічна технологія оцінювання ефективності нових методів (методик) навчання // Пед. процес: теорія і практика: Зб. наук. праць. 2003; Фізика для університетів. Повний курс в одному томі: Підруч. 2005; усі – Київ.

О. М. Отич


Покликання на статтю