В’язовський Григорiй Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

В’язовський Григорiй Андрійович

В'ЯЗО́ВСЬКИЙ Григорiй Андрійович (02. 02. 1919, с. Полтавка, нині смт Баштанка Микол. обл. – 25. 02. 1996, Одеса) – лiтературознавець. Д-р фiлол. н. (1967), проф. (1970). Чл. СПУ (1962). Учасник 2-ї світ. війни. Закiн. Одес. ун-т (1947), де й працював від 1949: від 1956 – доц., зав. каф. укр. літ-ри, від 1966 – зав. каф. теорії і методики літ-ри, водночас від 1962 – проректор з навч. роботи. Відп. ред.альманахів «Літературна Одеса» (1955–57) і «Горизонт» (1975). Наук. дослiдж. з питань теорiї літ-ри, психологiї худож. творчості. Автор статей, присвяч. І. Гайдаєнку, В. Гетьману, О. Гончару, І. Драчу, В. Логвиненку, Б. Нечерді, М. Рильському, П. Тичині.

Пр.: Тарас Григорович Шевченко: Бiографiя. К., 1960; 1963 (спiвавт.); Лiтературно-художнiй тип i його прототипи. К., 1962; Орбіти художнього слова: Творча культура письменника. О., 1969; Теорія літератури: Підруч. К., 1975 (співавт.); Вiд життя до художнього твору. К., 1979; Творче мислення письменника. К., 1982; Свiт художньої лiтератури. К., 1987.

Літ.: Коротич В. Григорієві В'язовському – 60 // Горизонт. О., 1979; Клочек Г. У прикордонній зоні двох наук // Вітчизна. 1983. № 8; Арюпіна Л. Григорій Андрійович В'язовський: Бібліогр. покажч. О., 1986; Зленко Г. Как много значит слово // Веч. Одесса. 1994, 3 февр.; Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

Г. Д. Зленко

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
Г. Д. Зленко . В’язовський Григорiй Андрійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=27889 (дата звернення: 24.10.2021)