В’ялов Олег Степанович — Енциклопедія Сучасної України

В’ялов Олег Степанович

В'Я́ЛОВ Олег Степанович (10(23). 01. 1904, Ташкент – 01. 06. 1988, Львів) – палеонтолог, біостратиграф, геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1937), проф. (1941), акад. АН УРСР (1948). Засл. діяч н. і т. УРСР (1981). Держ. нагороди СРСР. Сталін. премія (1948), Премія ім. В. Вернадського АН УРСР (1979), Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1986). Закін. Ленінгр. ун-т (нині С.-Петербург, 1928). Від 1927 працював у Геол. ком-ті в Ленінграді, 1933–49 – у геол. експедиціях Всесоюз. н.-д. нафтового геол.-розв. ін-ту, 1949–88 – зав. відділу палеогеографії і тектоніки провінцій горючих копалин Ін-ту геології і геохімії корис. копалин АН УРСР у Львові. Одночасно від 1931 вів пед. роботу в Ленінгр. гірн. ін-ті і Ленінгр. ун-ті, 1945– 62 – зав. каф. істор. геології і палеонтології Львів. ун-ту. У передвоєн. час провадив експедиц. дослідж. на Кавказі, в Середній та Центр. Азії і на Камчатці. 1941–45 вивчав нафтогазоносність Фергани Узбекистан). Від 1945 досліджував геологію Карпат: складено стратигр. схеми мезозой. і кайнозой. відкладів Карпат, обґрунтовано наук. висновки щодо геол. будови Карпат і прилеглих прогинів. Організатор мікропалеонтол. лаб. в Укр. н.-д. геол.-розв. ін-ті (1945). У 1955–56 брав участь у геол. дослідж. Антарктиди у складі 1-ї Рад. антаркт. експедиції. Засн. і голова Укр. палеонтол. т-ва та Львів. відділ. Всесоюз. палеонтол. т-ва. Був учасником 17, 20 та 22-го міжнар. геол. конгресів та ін. міжнар. з'їздів і конференцій. Наук. праці в галузі тектоніки, палеонтології, стратиграфії, нафт. геології та палеоіхнології.

Пр.: Изучение нефтеносных районов СССР // Средняя Азия. Энергетические ресурсы СССР. Москва, 1937. Т. 1 (співавт.); Палеогеновый флиш северного склона Карпат. К., 1961; Стратиграфия неогеновых моласс Предкарпатского прогиба. К., 1965; Следы жизнедеятельности организмов и их палеонтологическое значение. К., 1966; Історія геологічного розвитку Карпат. К., 1981 (співавт.); Палеоихнология – учение о следах жизнедеятельности организмов. Л., 1987; Стратотипы меловых и палеогеновых отложений Украинских Карпат. К., 1988 (співавт.).

Літ.: Олег Степанович Вялов // ГЖ. 1964. Т. 24, вып. 3; Царинный В. И. Олег Степанович Вялов: Библиогр. указ. Л., 1983; Олег Степанович Вялов. Биобиблиография ученых Укр. ССР. К., 1991.

Л. Д. Пономарьова


Покликання на статтю