Гавалешко Микола Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Гавалешко Микола Петрович

ГАВАЛЕ́ШКО Микола Петрович (27. 01. 1932, м. Вашківці, нині Вижниц. р-ну Чернів. обл. – 02. 06. 2002, Чернівці) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1984), проф. (1986). Закін. Чернів. ун-т (1955), де відтоді й працював: 1968–71 – декан фіз. ф-ту, 1971–96 – зав. каф. напівпровідник. матеріалів, 1997–98 – проф. Осн. напрям наук. діяльності – фіз. основи матеріалознавства багатокомпонент. напівпровідників. Розробив технологію отримання багатокомпонентних напівмагніт. напівпровідників з безщілинними, вузькозонними і широкозонними станами; дослідив впливи т-ри, магніт. поля, деформації на фіз. властивості кристалів.

Пр.: Аномалії поведінки амплітуд шубніковських осциляцій для кристалів Hg1-xFexTe // ФТП. 1981. Т. 15, № 1 (співавт.); Вузькозонні напівпровідники. Одержання і фізичні властивості. К., 1984 (співавт.); Переходи напівпровідник–метал в HgMnTe і HgSSe при надвисокому тиску // ФТТ. 1993. Т. 35, № 2 (співавт.); Магнітна сприйнятливість і гальваномагнітні властивості напівмагнітного напівпровідника Hg1-xMnxTeySey // ФТП. 1994. Т. 28, № 8 (співавт.).

М. В. Курганецький

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
М. В. Курганецький . Гавалешко Микола Петрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=27933 (дата звернення: 24.10.2021)