Гавеля Сергій Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Гавеля Сергій Павлович

ГАВЕ́ЛЯ Сергій Павлович (29. 09. 1923, м. Новогеоргієвськ, нині Світловодськ Кіровогр. обл. – 02. 01. 1999, Київ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1969), проф. (1970). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Львів. ун-т (1951). Працював у ньому (1952–62); у Запоріз. маш.-буд. ін-ті (1962–67, зав. каф. вищої математики); Дніпроп. ун-ті (1967–73, зав. каф. приклад. математики); Київ. політех. ін-ті (1973–87, зав. каф. вищої математики); Запоріз. ун-ті (1987–91, зав. каф. алгебри та геометрії, декан фіз.-мат. ф-ту, проф.). Запропонував низку ефектив. способів роз-в’язування приклад. задач механіки деформов. твердих тіл, за допомогою яких звів граничні задачі теорії оболонок до регулярних інтеграл. рівнянь.

Пр.: Исследование напряженного состояния пологих оболочек при сосредоточенных нагрузках // Докл. АН УССР. Сер. А. 1968. № 4; Об исследовании напряженно-деформированного состояния составных оболочечных конструкций // ПМ. 1979. Т. 15, № 7 (співавт.); К исследованию напряженно-деформированного состояния составных оболочечных конструкций // Вычислительная и приклад. математика. 1980. № 40 (співавт.); Метод построения матриц Грина для составления оболочек // Докл. АН УССР. Сер. А. 1981. № 10.

Ю. О. Сисоєв

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
Ю. О. Сисоєв . Гавеля Сергій Павлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=27945 (дата звернення: 16.10.2021)