Гавриленко Валерій Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Гавриленко Валерій Володимирович

ГАВРИЛЕ́НКО Валерій Володимирович (23. 11. 1953, с. Ближнє Борисове Горьков., нині Нижньогород. обл., РФ) – фахівець у галузі механіки. Д-р фіз.-мат. н. (2001), проф. (2003). Закін. Київ. ун-т (1977). Працював у Київ. НДІ гідроприладів (1977–83); від 1983 – у Нац. транспорт. ун-ті (Київ): від 2005 – зав. каф. інформ. систем і технологій; водночас від 2001 – пров. н. с. відділу теорії коливань Ін-ту механіки НАНУ (Київ). Досліджує нестаціонарні задачі гідропружності, ударну взаємодію тіл з рідиною; проблеми впровадження інформ. технологій у навч. процес ВНЗів.

Пр.: Плоская задача проникания тонких упругих цилиндрических оболочек в сжимаемую жидкость // ПМ. 1990. Т. 26, № 9 (співавт.); Плоская несимметрическая задача удара твердого тела о поверхность жидкости // Там само. 1999. Т. 35, № 9 (співавт.); Веpтикальный несимметpичный удаp паpаболического цилиндpа о повеpхность сжимаемой жидкости // Акустич. вісн. 2000. T. 3, №1; Комп’ютерні технології в аналізі систем управління запасами: Навч. посіб. К., 2009 (співавт.); Теорія розпізнавання образів: Навч. посіб. К., 2015 (співавт.).

Н. І. Васянова

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
Н. І. Васянова . Гавриленко Валерій Володимирович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=27959 (дата звернення: 16.10.2021)