Гавриленко Микола Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Гавриленко Микола Іванович

ГАВРИЛЕ́НКО Микола Іванович (18(30). 05. 1889, Полтава – 14. 01. 1971, там само) – орнітолог, еколог, музеєзнавець. Канд. біол. н. (1935). Закін. природн. відділ. фіз.-мат. ф-ту Харків. ун-ту (1916). Відтоді працював у Полтав. пед. ін-ті, Полтав. природн.-істор. музеї: 1923–36 – зав. природн. відділу. 1922 у Полтаві організував заповідник, до якого увійшли Парасовец. ліс, урочище Гетьманщина, Карлів. (Академ.) степ. 1936 заарешт. за «антирад.» діяльність. Засудж. на 5 р. таборів, покарання відбував у Тюмен. та Омській обл. (РФ). Від 1940 – у Полтав. краєзнав. музеї: 1943–46 – зав. природн. відділу, заст. дир. з наук. роботи. Під час 2-ї світ. війни організував евакуацію експонатів музею, врятувавши цінне Пересопн. євангеліє 16 ст., 6 тис. книг та повну збірку ж. «Київська старовина». 1946–60 викладав на каф. зоології Полтав. пед. ін-ту. Організатор Полтав. відділ. Укр. т-ва охорони природи (1946). У Полтав. краєзнав. музеї зберігається листування Г. з В. Вернадським та В. Зубаровським. Реабіліт. 1989 (посмертно).

Пр.: Короткий географічний нарис // Полтавщина: Зб. П., 1927. Т. 2.; Опыт систематического каталога зверей Полтавщины. П., 1928; Птицы Полтавщины. П., 1929; Позвоночные животные и урбанизация их в условиях города Полтавы. Х., 1970.

Літ.: Борейко В. Е. Популярный биографо-библиографический справочник деятелей заповедного дела и охраны природы Украины, царской России и СССР (1860–1960). Т. 1. К., 1995; Його ж. Видатні екологи України: Микола Гавриленко // Мисливець і рибалка. 1996. № 11.

Т. П. Пустовіт, В. Є. Борейко

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
Т. П. Пустовіт, В. Є. Борейко . Гавриленко Микола Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=27971 (дата звернення: 16.10.2021)